Hustopeče, Sportovní hala SPOZAM, Šafaříkova, Hustopeče

Tretí turnaj série turnajov pre najmenších badmintonistov - KAWASAKI KIDS TOUR sa bude konať v Českej republike.
Termín: Sobota 08.04.2023 od 09:00 hod.
prezentácia od 08:15 hod.
Miesto: Sportovní hala SPOZAM, Šafaříkova, Hustopeče
Disciplíny: Dvojhra chlapcov a dievčat v kategóriách
U9 (ročníky 2015 a mladší)
U10 (ročník 2014)
U11 (ročník 2013)
Organizačný tím: TJ Agrotec Hustopeče
Vrchný rozhodca: Halka Korábová
Prihlášky: Prihlášky prosím registrovať na stránkách www.kidstour.cz
do stredy 05.04.2023 (23:59 hod.).
Dotazy radi zodpovieme na čísle +420 606 702 172 (Halka Korábová).
Startovné: 350 Kč za hráče
Herní systém: Jeden hráč môže štartovať iba v jednej kategórii. Hrací systém bude
určený podla počtu štartujúcich, v prípade väčšieho počtu hráčov je
možno použiť švajčiarsky systém vedenia turnaja. Každý hráč odohrá
minimálne štyri zápasy. Pravidlá podľa Rozpisu súťaží kategórií U8–U11
Českého badmintonového svazu.
Košíky: Hybridné perie/plast Kawasaki King Kong 500/700, dodáva usporiadatel.
Občerstvenie: Na hale bude k dispozici bufet s občerstvením.
Ceny: Každý hráč dostane diplom a nejakú drobnosť,
víťazi jednotlivých kategórii dostanú medaile.
www.kidstour.cz
www.badminton-point.cz